prepnúť zariadenie: Mobil

# Ako používať dektopovú aplikáciu

# Obsah

# Registrácia

Každý stravník, ak chce využívať možnosti, ktoré e-Jedálniček ponúka, sa musí najskôr zaregistrovať. Registráciu vykonáte cez internetový prehliadač, kde si otvorte webové stránky https://e-jidelnicek.cz (opens new window) a ako nový užívateľ si založíte svoj účet prostredníctvom jedného z dvoch možných odkazov Vytvořiť nový účet.

Pozn.: Rodič (zákonný zástupca) viac detí zakládá iba jeden účet, na ktorý si jednotlivé deti, tj. stravníky, pridá. Stravníci nemusia byť z jednej školy, len poskytovateľ stravovacích služieb (jedáleň) musí mať aktivovanú možnosť elektronického objednávania stravy prostrednictvím systému spoločnosti Altisima (opens new window). Vždy aktuální prehľad subjektov (jedáleň) využívajúcich tento objednávkový systém je dostupný tu (opens new window).

registrácia v e-jedálničku

Pri zakladaní nového účtu je požiadované meno osoby zakládajúcej účet, platná emailová adresa (bude na ňu doručený aktivačný email a neskôr aj ďalšie informácie o odobranej strave, rozpis platieb, príp. informácie z navštevovanej jedálne apod.) a heslo. Je nutné súhlasiť s podmienkami používania.

založenie účtu

Ak je registrácia v poriadku, budete informovaný o zaslaní aktivačného emailu na Vámi zadanú emailovú adresu.

registrace

Aktivačný email je v okamihu potvrdenia registrácie odoslaný z adresy noreplye-jidelnicek.cz na email zadaný pri registrácii. Aktivačný email obsahuje internetový odkaz, ktorý je treba otvoriť (tj. kliknúť na odkaz, alebo celý odkaz zkopírovať a otvoriť v internetovom prehliadači), aby bola registrácia dokončena. V prípade nedoručenia aktivačného emailu skontrolujte prosím zložku, kde sú spamy. O úspešne dokončenej registrácii budete informovaní po otvorení internetového odkazu obsiahnutom v aktivačnom emaily.

aktivace účtu

# Prihlásenie, pridanie stravníka/ov

Akonáhle máte založený svoj účet, môžete sa prihlásiť a priradiť k svojmu účtu stravníka/ov pomocou formulára.

pridanie stravníka

Pred pridaním stravníka na svoj účet si pripravte:

  • Evidenčné čislo jedálne - oznámi poskytovateľ stravovacích služieb (jedáleň), príp. si ho môžete overiť tu (opens new window) - viď čislo jedálne
  • Login stravníka - oznámi poskytovateľ stravovacích služieb (jedáleň)
  • Pin - oznámi poskytovateľ stravovacích služieb (jedáleň)

Vyšie uvedené údaje doplňte do príslušných polí

pridaj ďalšieho stravníka

Pridaný stravník sa teraz bude zobrazovať stále po prihlásení.

pridaný stravník

Rovnakým spôsobom môžete pridať na svoj účet ľubovoľný počet detí, stravníkov.

# Možnosti nastavenia / sledovania u jednotlivých stravníkov

Preklikom tlačidla Objednávka u vybraného stravníka budete presmerovaný na "kartu" vybraného stravníka, kde môžete:

  • vykonávať / rušiť objenávky,
  • prezerať si objednanú / odobranú stravu,
  • sledovať stav konta (pod záložkou financie),
  • zistiť informácie o jedálni, príp. nastaviť zasielanie týždenných reportov.

# Vytvorenie / zrušenie objednávky stravy

Objednávať a rušiť stravu môžete v prvej záložke Objednávka. (Vybraná záložka je zobrazená inou farbou.)

objednávka

# Objednaná / odobraná strava

Prehľad objednanej a odebranej stravy je dostupný po jednotlivých mesiacoch pod záložkou Stravovanie. Z prehľadu je jasné, aké jedlo bolo v minulosti objednané a odobrané alebo neodobrané a aké je v budúcnosti objednané.

Stravovanie

# Finančný prehľad

V záložke Financie sú dostupné všetky údaje týkajúce sa finančného toku na konte stravníka - tj. prehľad čerpania a pripisovania finančných prostriedkov na účet stravníka, číslo účtu, na ktorý je treba finančné prostriedky posielať, možnosť generovania QR kódu pre zasielanie platieb.

Ak bankové spojenie nie je kompletne vyplnené, nie je možné QR kód generovať. Ak máte záujem posielať platby prostrednictvom QR kódu, kontaktujte svoju jedáleň so žiadosťou o doplnenie údajov týkajúcich sa bankového spojenia.

Financie

# Informácie o jedálni, týždenný report

Záložka Nastavenie poskytuje informácie o jedálni, údajoch potrebných pre pridanie stravníka na účet, je možné tu stravníka z účtu odstrániť a ďalej ukončiť (príp. obnoviť) posielanie týždenných reportov.

Nastavenie

Posielané týždenné reporty sú generováne automaticky; odoslané sú na emailovú adresu zadanú pri registrácii (založenia účtu). Odosielané sú z adresy noreply@e-jidelnicek.sk; predmet emailu je: "Týždenný report jedálne pre stravníka PRIEZVISKO MENO". Report informuje o identifikačných údajoch jedálne, stravníka, prehľadu stravovania za minulý týždeň, prehľadu objednanej stravy na budúce 2 týždne, históriu a rozpis platieb, informácie k platbe stravného vrátane QR kódu umožňujucého rychlú platbu doporučenej (resp. akejkoľvek) čiastky.

# Nápoveda

Nápoveda k e-Jedálničku je dostupná tu:

Nápověda