přepnout zařízení: Mobil

# Jak používat desktopovou aplikaci

# Obsah

# Registrace

Každý strávník, chce-li využívat možnosti, které e-Jídelníček nabízí, se musí nejdříve zaregistrovat. Registraci provedete přes internetový prohlížeč, kde si otevřete webové stránky https://e-jidelnicek.cz (opens new window) a jako nový uživatel si založíte svůj účet prostřednictvím jednoho ze dvou možných odkazů Vytvořit nový účet.

Pozn.: Rodič (zákonný zástupce) více dětí zakládá pouze jeden účet, na který si jednotlivé děti, tj. strávníky, přidá. Strávníci nemusí být z jedné školy, pouze poskytovatel stravovacích služeb (jídelna) musí mít aktivovanou možnost elektronického objednávání stravy prostřednictvím systému společnosti Altisima (opens new window). Vždy aktuální přehled subjektů (jídelen) využívajících tento objednávkový systém je dostupný zde (opens new window).

registrace v e-jídelníčku

Při zakládání nového účtu je požadováno jméno osoby zakládající účet, platná emailová adresa (bude na ni doručen aktivační email a později i další informace o odebrané stravě, rozpis plateb, příp. informace z navštěvované jídelny atp.) a heslo. Je nutné souhlasit s podmínkami užití.

založení účtu

Je-li registrace v pořádku, budete informováni o zaslání aktivačního emailu na Vámi zadanou emailovou adresu.

registrace

Aktivační email je v okamžiku potvrzení registrace odeslán z adresy noreply@e-jidelnicek.cz na email zadaný při registraci. Aktivační email obsahuje internetový odkaz, který je třeba otevřit (tj. kliknout na odkaz nebo celý odkaz zkopírovat a otevřít v internetovém prohlížeči), aby byla registrace dokončena. V případě nedoručení aktivačního emailu zkontrolujte prosím složku se spamy. O úspešně dokončené registraci budete informování po otevření internetového odkazu obsaženém v aktivačním emailu.

aktivace účtu

# Přihlášení, přidání strávníka/ů

Jakmile máte založen svůj účet, můžete se přihlásit a přiřadit ke svému účtu strávníka/y pomocí formuláře.

přidání strávníka

Před přidáním strávníka na svůj účet si připravte:

  • Evidenční číslo jídelny - sdělí poskytovatel stravovacích služeb (jídelna), příp. si jej můžete ověřit zde (opens new window) - viz číslo jídelny
  • Login strávníka - sdělí poskytovatel stravovacích služeb (jídelna)
  • Pin - sdělí poskytovatel stravovacích služeb (jídelna)

Výše uvedené údaje doplňte do příslušných polí

přidej dalšího strávníka

Přidaný strávník se nyní bude zobrazovat vždy po přihlášení.

přidaný strávník

Stejným způsobem můžete přidat na svůj účet libovolný počet dětí, strávníků.

# Možnosti nastavení / sledování u jednotlivých strávníků

Proklikem tlačítka Objednávka u vybraného strávníka budete přesměrováni na "kartu" vybraného strávníka, kde můžete:

  • provádět / rušit objenávky,
  • prohlížet si objednanou / odebranou stravu,
  • sledovat stav konta (pod záložkou finance),
  • zjistit informace o jídelně, příp. nastavit zasílání týdenních reportů.

# Vytvoření / rušení objednávky stravy

Objednávat a rušit stravu můžete v první záložce Objednávka. (Vybraná záložka je zobrazena jinou barvou.)

objednávka

# Objednaná / odebraná strava

Přehled objednané a odebrané stravy je dostupný po jednotlivých měsících pod záložkou Stravování. Z přehledu je patrné, jaké jídlo bylo v minulosti objednáno a odebráno či neodebráno a jaké je v budoucnosti objednáno.

Stravování

# Finanční přehled

V záložce Finance jsou dostupné veškeré údaje týkající se finančního toku na kontě strávníka - tj. přehled čerpání a připisování finančních prostředků na stravní účet, číslo účtu, na který je třeba finanční prostředky zasílat, možnost generování QR kódu pro zasílání plateb.

Jestliže bankovní spojení není kompletně vyplněné, není možné QR kód generovat. Máte-li zájem zasílat platby prostřednictvím QR kódu, kontaktujte svoji jídelnu s žádostí o doplnění údajů týkajících se bankovního spojení.

Finance

# Informace o jídelně, týdenní report

Záložka Nastavení poskytuje informace o jídelně, údajích potřebných pro přidání strávníka na účet, je možné zde strávníka z účtu odstranit a dále ukončit (příp. obnovit) zasílání týdenních reportů.

Nastavení

Zasílané týdenní reporty jsou generovány automaticky; odesílány jsou na emailovou adresu zadanou při registraci (založení účtu). Odesílány jsou z adresy noreply@e-jidelnicek.cz; předmět emailu je: "Týdenní report jídelny pro strávníka PŘÍJMENÍ JMÉNO". Report informuje o identifikačních údajích jídelny, strávníka, přehledu stravování za uplynulý týden, přehledu objednané stravy na budoucí 2 týdny, historii a rozpisu plateb, informacích k platbě stravného včetně QR kódu umožňujícího rychlou platbu doporučené (resp. jakékoliv) částky.

# Nápověda

Nápověda k e-Jídelníčku je dostupná zde:

Nápověda